Liczba odwiedzin strony: 35475 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Pękacki Marcin

 
 
Kancelaria adwokacka
Pękacki Marcin
 
Krakowska 22
46-200 Kluczbork
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 114 poz. 779 - Limity przyjęć na studia medyczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach medycznych i uczelniach...
Monitor Polski 2002 Nr 40 poz. 620 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 13 września 2002 r.) Rej. 127/2002 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw...