Liczba odwiedzin strony: 35476 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Pękacki Marcin

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 114 poz. 779 - Limity przyjęć na studia medyczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2006-2007. § 2.  Limity, o których mowa w § 1, z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne, określają załączniki nr 1-10 do rozporządzenia. § 3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 119, poz. 1014). § 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901). ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1    Kierunek - Analityka medyczna - limity przyjęć Nazwa uczelni Studia stacjonarne Studia niestacjonarne   jednolite magisterskie I stopnia II stopnia jednolite magisterskie I stopnia II stopnia Akademia Medyczna w Białymstoku 80 - 20 20 - 10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 40 80 40 - - 20 Akademia Medyczna w Gdańsku 45 - 25 15 - 15 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 80 - 30 40   - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 55 - 15 - - - Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa...
Monitor Polski 2002 Nr 40 poz. 620 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 13 września 2002 r.) Rej. 127/2002 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają: obywatel Republiki Indonezji za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indonezyjskiej współpracy KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Wijanarko Koko, obywatel Republiki Malty za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polskiego w Libii KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2. ks. bp Magro Carmel.
KRS 0000321734 - EKO STAR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EKO STAR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-01-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BÓR 143/157 42-202 CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
573-276-27-75 241107263 0000321734
KRS 0000321733 - TAXWAYS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TAXWAYS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2009-01-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ANGORSKA 27/7 03-913 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321733
KRS 0000321732 - STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY, HISTORII I LITERATURY O NAZWIE INSTYTUT TWÓRCÓW ANIMATORÓW KULTURY, HISTORII I LITERATURY W SKRÓCIE "INSTAK"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY, HISTORII I LITERATURY O NAZWIE INSTYTUT TWÓRCÓW ANIMATORÓW KULTURY, HISTORII I LITERATURY W SKRÓCIE "INSTAK" STOWARZYSZENIE 2009-02-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WORCELLA 5/6 50-448 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321732
KRS 0000321731 - WSHZ SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WSHZ SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-01-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DZIERŻONIOWSKA 4 01-985 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-198-22-42 141698445 0000321731
KRS 0000321730 - STOWARZYSZENIE WIEŚ MARCINA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE WIEŚ MARCINA STOWARZYSZENIE 2009-01-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
57 59-407 MARCINOWICE MŚCIWOJÓW JAWORSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321730